برنامه و نتايج

برنامه و نتايج مسابقات فوتسال جام رمضان سال 91 شهرستان چابهار

ايام هفتهتازيخبازي اول - ساعت 22:30بازي دوم - ساعت 23:30بازي سوم - ساعت 00:30
دوشنبه91/5/2منطقه آزاد الف 4 -- 1 مقاومت امام حسين (ع)نيكنام  5 -- 1  اداره برقمنطقه آزاد ب 8 -- 1  برق منطقه ايي
سه شنبه91/5/3بازار فجر  3 -- 3  بنگاه ناصرپرشيا يدك  1 -- 2  اس تجربهنقاشي ساختماني هوت 9 -- 3  باربري صدرا مهر
چهارشنبه91/5/4شهرداري  6 -- 2  ذوالفقارآرشين  5 -- 5  پايگاه شهداءشركت سيماي چابهار  2 -- 3  لوگا رنگ
پنج شنبه91/5/5صرافي حشمتي 2 -- 0 هلال مهربرادران قدري  7-- 1 اداره زنداننوكين ابزار 7 -- 4 شهيد انت
جمعه91/5/6پايگاه شهداء 2 -- 5 منطقه آزاد بپرشيا يدك 5 -- 1 لوگا رنگنيكنام 6 -- 2 ذ والفقار
شنبه91/5/7بنگاه ناصر 3 --  3 شهيد انتنقاشي ساختماني هوت 6 -- 1هلال مهر منطقه آزاد الف 7 -- 2 اداره زندان
يكشنبه91/5/8شهرداري 8 -- 1 اداره برقآرشين 5 -- 0 برق منطقه ايياس تجربه 3 -- 0 شركت سيماي چابهار
دوشنبه91/5/9برادران قدري  3 -- 6 مقاومت امام حسين (ع)صرافي حشمتي 3 -- 1 باربري صدرا مهربازار فجر  2 -- 6 نوكين ابزار
سه شنبه91/5/10منطقه آزاد ب 8 -- 1 آرشين پرشيا يدك 8 -- 1 شركت سيماي چابهار شهيد انت 6 -- 2 بازار فجر
چهارشنبه91/5/11لوگا رنگ 2 -- 3 اس تجربهبنگاه ناصر 2 -- 3 نوكين ابزار منطقه آزاد الف 4 -- 3 برادران قدري
پنج شنبه91/5/12نقاشي ساختماني هوت 8 -- 2 صرافي حشمتي برق منطقه ايي 0 -- 11 پايگاه شهداءذوالفقار 4 -- 1 اداره برق
جمعه91/5/13اداره زندان 3 -- 5 مقاومت امام حسين (ع)نيكنام 2 -- 2 شهرداري هلال مهر3 -- 7 باربري صدرا مهر


.:: آخرین مطالب ::.

» کاروان تیم طیس روان زاهدان شد ( پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391 )
» طیس با 4 گل تیم عرفان خاش را در هم کوبید ( شنبه شانزدهم دی 1391 )
» هفته سوم لیگ دسته یک استان ( جمعه پانزدهم دی 1391 )
» قدس زاهدان حریف انگیز جوانان تیس چابهار نشد ( جمعه هشتم دی 1391 )
» شهر داری بندر چابهار پرسپولیس زاهدان ( جمعه یکم دی 1391 )
» برد شیرین دو برصفر طیس باستان ( جمعه یکم دی 1391 )
» کاروان تیم فوتبال شهرداری بندر چابهار چهارشنبه شب روانه زاهدان می شود ( چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 )
» شهرداری مهمان بازی رفت با پرسپولیس زاهدان است ( شنبه هجدهم آذر 1391 )
» شهرداری با 4 گل انتقام خود را از سراوان گرفت ( جمعه هفدهم آذر 1391 )
» جدول دو گروه در پایان بازیها در مقدماتی ها ( شنبه چهارم آذر 1391 )
» سایت هیت فوتبال در مورد هفته چهارم چننین نوشت ( شنبه چهارم آذر 1391 )
» شهرداری بندر چابهار 1 نیروگاه گازی ایرانشهر 1 ( جمعه سوم آذر 1391 )